Η ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΙΣ 31-12-2010 ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011

| Ετικέτες , | Posted On Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

H οικονομική κατάσταση του Καλλίκρατειου 
Δήμου Αλιάρτου στις 31-12-2010

 (απάντηση  του Δημάρχου σε ερώτημα Δημοτικού Συμβούλου, στην συνεδρίαση του Δ.Σ 31-3-2011 ,κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού)

Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι

Στις 31-12-2010 παρέλαβα τα εξής: ...


Α.Ταμείο 

1. Από τακτικά έσοδα      135.055,05
2. Έκτακτα Ανιδείκευτα     10.396,74 
3. Έκτακτα Ειδικευμένα    280.772,74

Σύνολο: 426.224,72  (Αλίαρτος: 261.832,14     Θεσπιές: 164.392,58)


Β. Οφειλές  του Δήμου προς προμηθευτές –έργα (έως 31-12-2010)

                                           1.Αλίαρτος      788.585
                                           2.Θεσπιές           514.496

                                           Σύνολο:           1.303.081

Γ.Οφειλές (Παρελθόντων ετών έως 31-12-2010)  Δημοτών προς το Δήμο.

                                           1.Αλίαρτος: 498.940
                                           2.Θεσπιές:  470.433,18

                                            Σύνολο:      969.373,18

Τα στοιχεία προκύπτουν από τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής καθώς και τους ελέγχους των υπηρεσιών. Ολοκληρωμένη εικόνα θα υπάρξει σύντομα από τους ορκωτούς λογιστές.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Αναλυτική έκθεση Δημάρχου Αλίαρτου 
για τον προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών   
του Οικονομικού Έτους  2011ΠΡΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Κυρίες και κύριοι. Σύμβουλοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10(Πρόγραμμα Καλλικράτης) η Οικονομική  Επιτροπή  συντάσσει  το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών αιτιολογώντας τις εγγραφές και το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Για τη σύνταξη αυτού του σχεδίου, ελήφθησαν  υπ΄ όψη  τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

Α΄ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.      Τα έσοδα που προβλέφθηκαν στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2010 και βεβαιώθηκαν, μέχρι 31/12/2010, όπως προκύπτουν από του απολογιστικούς λογαριασμούς των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του παραπάνω έτους.

2.      Αυτά που προβλέπεται να βεβαιωθούν κατά το έτος 2011.

3.       Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες επιβλήθηκαν, οι φόροι, οι εισφορές, τα τέλη και τα δικαιώματα για το οικον. Έτος 2011( Μηδενική αύξηση)

4.      Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικον. Έτους 2010 των Δημοτικών ενοτήτων που θα μεταφερθεί στη χρήση του οικονομικού έτους 2011.

5.      Τα εισπρακτέα υπόλοιπα των περασμένων οικονομικών ετών.

6.      Τις τακτικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στο Δήμο.

(Τακτική Οικονομική Ενίσχυση, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ κ.λ.π.), όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις νόμων και προεδρικών διαταγμάτων.

Β΄ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Τα γενικά έξοδα που προϋπολογίστηκαν, εγκρίθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι τις 31/12/2010 και εκείνα που προβλέπεται να πληρωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου οικονομικού έτους.

 1. Τον πίνακα των υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ. για το οικον. έτος 2011 .

 1. Τα έργα που προβλέπεται να εκτελεσθούν μέσα στο οικον. έτος 2011 με βάση το εγκριθέν τεχνικό πρόγραμμα,

 1. Οι προμήθειες που θα γίνουν σύμφωνα με τις προβλέψεις των υπηρεσιών του Δήμου και της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Τις υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών. (Π.Ο.Ε).

 Για την  πλήρη εικόνα του σχεδίου του προϋπολογισμού που συζητούμε, σας παρουσιάζω τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του περασμένου οικον. έτους 2010  και τα κονδύλια Εσόδων και Εξόδων που έχουν γραφεί στους επιμέρους Κ-Α του σχεδίου.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Η Τοποθέτηση του Δημάρχου κου Ντασιώτη Γ. 
πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι.
Μετά την διεξοδική και κατατοπιστική παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2011,από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και την  συζήτηση που έγινε στο συμβούλιο, λίγο πριν κληθείτε να ψηφίσετε,    έχω να κάνω τις εξής επισημάνσεις

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού του οικ.έτους 2011,όπως ανέδειξε η ανάλυσή του , είναι τα εξής:

 • Τεχνικά είναι καλά δομημένος
 • Το τεχνικό πρόγραμμα δεν υστερεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Θα είναι δύσκολος γιατί η πραγματική κατάσταση του Δήμου αποτυπώνεται :
·         Στο χρηματικό υπόλοιπο που παραλάβαμε
·         Στις οφειλές του Δήμου
·         Στις οφειλές προς το Δήμο

Είναι φιλόδοξος γιατί με δεδομένες τις συνθήκες (μνημόνιο,Καλλικράτης) προσπαθεί:
·         Να νοικοκυρέψει τον Δήμο
·         Να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή
·         Να ανταπεξέλθει σε ασφυκτικά χρονικά και οικονομικά  δεδομένα

Δείχνει κοινωνική ευαισθησία και συνέπεια της δημοτικής αρχής με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις  γιατί δεν προβαίνει σε καμία αύξηση των δημοτικών τελών επειδή:
 • Λαμβάνει υπόψη της την οικονομική κρίση που μαστίζει τους δημότες
 • Επιμένει ότι  είναι ζήτημα ηθικής τάξης και κοινωνικής δικαιοσύνης ,πριν την οποιαδήποτε αύξηση να δρομολογηθεί η είσπραξη των οφειλομένων από τα παλαιότερα έτη ,διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.

Η οικονομική πολιτική μας όπως αποτυπώνεται στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό,κινείται σε δύο κατευθύνσεις

Α) Στο νοικοκύρεμα των εσόδων
Β) Στον έλεγχο των εξόδων

Κατόπιν τούτων κυρίες και κύριοι σύμβουλοι σας ζητώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ.έτος 2011.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ο προϋπολογισμός για το 2011 ψηφίστηκε με: 

20 ναι
2 παρών
4 όχι
1 απουσία (Α. Βίτσης)

Σχετικές Αναρτήσεις :4 σχόλια:

 1. Δεν ξέρω από οικονομικά,αλλά απολαμβάνω δύο πράγματα.α)τις συνεδριάσεις του ΔΣ που δεν είχαμε ονειρευτεί ποτέ τέτοια ποιότητα και β)την ενημέρωση με ανακοινώσεις,εισηγήσεις και στοιχεία,που δεν τα φανταστήκαμε ποτέ.Μπράβο στην Δημοτική Αρχή που δεν είναι φοβική με την ενημέρωση.Μπράβο και σε σένα dk που μας ενημερώνεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΧΡΕΗ 1.300.000 ΚΑΙ ΚΑΤΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. εξωκοινοβουλευτικός1 Απριλίου 2011 στις 11:26 μ.μ.

  μας έλεγαν πως ο δήμος Θεσπιών έχει πιο πολλά χρέη αλλά δυστυχώς ο Αλίαρτος έχει περισσότερα. θΑ Μς Εξηγήσει η πρωην δημοτική αρχή πως προέκηξε αυτό το χρεός; Μήπως ο εν δυνάμει αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης θα μας πει κάτι ή θα συνεχίσει να λέει μπούρδες στα δημοτικά συμβούλια; Η νυν δημοτική αρχή θα μας πει πως θα βγουν αυτά τα χρέη και με πιο κόστος και που θα γίνουν οι περικοπές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΩΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΠΩΣ ΣΤΟΝ
  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ
  Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΕ
  ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ ΠΩΣ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
  ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΟΣΟ
  ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο ΤΕΩΣ
  ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΛΕΓΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ.
  ΚΡΥΒΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΡΥΒΟΜΑΣΤΕ ......
  ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΛΛΑ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΟΥΝ
  ΠΑΛΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν