Προγράμματα για νέες θέσεις εργασίας

| Ετικέτες | Posted On Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

112.000 νέες θέσεις εργασίας στοχεύει να δημιουργήσει το υπουργείο Εργασίας μέσω 5 νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, την κοινωνική εργασία και τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης με τις 13 περιφέρειες.

Η κοινωνική εργασία αφορά 55.000 θέσεις που θα έχουν διάρκεια έως 5 μήνες και οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με 625 ευρώ.

Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με δήμους, εργατικά κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου...


Αναλυτικά οι νέες δράσεις

1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
Άμεση Απασχόληση για 55.000 ανέργους, προϋπολογισμού 280 ΕΚ €, με την καταβολή επιδόματος κοινωνικής εργασίας διάρκειας έως 5 μήνες και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. H αμοιβή των εργαζομένων θα ανέρχεται στα 625ευρώ Π.χ. σε έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών – αθλητικών υποδομών, προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ
• Δικαιούχοι : Άνεργοι καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, υποαπασχολούμενοι ελευθ. επαγγελματίες – επιστήμονες βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, άνεργοι Νέοι έως 30 ετών που αναζητούν εργασία
• Περιοχές προτεραιότητας: 25 περιοχές με έμφαση στα αστικά κέντρα που πλήττονται από υψηλά επίπεδα ανεργίας ( βάσει ανάλυσης ΕΛΣΤΑΤ – ΠΑΕΠ)

2) ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
– ΤΟΠΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ της ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ). Εκτίμηση για 37 000 ωφελούμενους, προϋπολογισμού 190 ΕΚ €. Π.χ. Απόκτηση εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας, Προετοιμασία και σχεδιασμός νέων ανταγωνιστικών προγραμμάτων με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της αυτοαπασχόλησης .
• Ωφελούμενοι: άνεργοι-εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,, ευάλωτες ομάδες, άνεργοι νέοι επιστήμονες, νέοι αγρότες κλπ
• Περιοχές Παρέμβασης: το σύνολο του Νομού ή υποσύνολο αυτού

Επίσης, ενεργοποιούνται πέντε (5 ) νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν 100.000 εργαζόμενοι ή άνεργοι, προϋπολογισμού €375 ΕΚ.

α) «Επιταγή Επανένταξης» με μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης για 10.000 ανέργους,

β) Απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
γ) Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011 και διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών
δ) Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ε) Απασχόληση απόφοιτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, με θεωρητική εκπαίδευση και θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση σε εργοδότες, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 

planet-greece.blogspot.com

Σχετικές Αναρτήσεις :Comments:

There are 0 σχόλια for Προγράμματα για νέες θέσεις εργασίας

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν