Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

| Ετικέτες , , , | Posted On Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Η πολυπλοκότητα και η πολυμορφία της ευρωπαϊκής Τ.Α. δημιουργεί ένα τεράστιο πολύχρωμο και καθ’ όλα ελκυστικό μωσαϊκό. Στο κείμενο που ακολουθεί καταβάλλεται προσπάθεια να περιγραφθεί η διάρθρωση της Τ.Α. κάθε κράτους-μέλους και να παρουσιαστούν οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις των ΟΤΑ...ΑΥΣΤΡΙΑ

Στην Αυστρία υπάρχουν δύο επίπεδα Αυτοδιοίκησης: εννέα (9) ομόσπονδα κρατίδια  και 2.357 δήμοι. Οι δήμοι έχουν διαφορετικό καθεστώς. Υπάρχουν 15 πόλεις με ειδικό καθεστώς, 197 αστικοί δήμοι, 755 προάστια και 1.290 χωριά. Η Βιέννη έχει ειδικό καθεστώς δήμου, αλλά και ομόσπονδου κρατιδίου ταυτόχρονα. Περισσότερο από το 90% των αυστριακών δήμων έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων, ενώ μόνο πέντε δήμοι έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων. Οι αυστριακοί δήμοι εκπροσωπούνται από δύο ενώσεις: Την Ένωση Αυστριακών Δήμων, που εκπροσωπεί 2.344 μέλη (www.gemeindebund.at) και το 70% του πληθυσμού της χώρας, και την Ένωση Αυστριακών Πόλεων (www.staedtebund.at) με 247 μέλη.

ΒΕΛΓΙΟ

Εκτός από το κεντρικό κράτος στο Βέλγιο υπάρχουν έξι (6) ομοσπονδιακοί θεσμοί, τρεις κοινότητες και τρεις περιφέρειες, δέκα (10) επαρχίες και 589 δήμοι, εκ των οποίων οι 133 φέρουν το τίτλο της «πόλης». Το μέσο μέγεθος των βελγικών δήμων είναι περίπου 17.910 κάτοικοι. Το μέγεθος αυτό όμως ποικίλλει από περιφέρεια σε περιφέρεια. Οι φλαμανδικοί δήμοι είναι κατά μέσο όρο περισσότερο πυκνοκατοικημένοι από τους δήμους στη Βαλόνη. Περισσότεροι από τους μισούς βελγικούς δήμους έχουν πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 25.000 κατοίκων, ενώ μόνο σε οκτώ (8) ΟΤΑ ο πληθυσμός τους ξεπερνάει τους 100.000 κατοίκους. Οι δήμοι του Βελγίου εκπροσωπούνται από 6 διαφορετικές ενώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των ενώσεων αυτών είναι κυρίως γλωσσικά ή περιφερειακά. Οι ενώσεις που εκπροσωπούν τους βελγικούς ΟΤΑ είναι: •  Η Ένωση των Φλαμανδικών Επαρχιών (www. vlaamseprovincies.be) •  Η Ένωση των Βαλονικών Επαρχιών (www.apw.be) •  Η Ένωση των Φλαμανδικών Δήμων και Κοινοτήτων (www.wsg.be) •  Η Ένωση των Βαλονικών Δήμων και Κοινοτήτων (www.uvcw.be) •  Η Ένωση των Δήμων και Κοινοτήτων περιοχής πρωτευούσης (www.avcb.be) •  Οι τρεις τελευταίες, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αντιπροσωπεύονται από την Ένωση Βελγικών Δήμων και Κοινοτήτων (www. uvcd-vbsg.be)

ΓΑΛΛΙΑ

Στην Γαλλία υπάρχουν τρία αυτοδιοικητικά επίπεδα: α) 26 περιφέρειες, β) 100 νομοί και γ) 36.683 δήμοι. Μεταξύ των περιφερειών η Κορσική έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, όπως επίσης το Παρίσι έχει ένα καθεστώς που προσιδιάζει άλλοτε σε δήμο και άλλοτε σε νομό. Ο μέσος πληθυσμός των γαλλικών Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αντιστοιχεί σε 1.720. Το 95% εξάλλου των γαλλικών δήμων έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Γαλλία, με τους 36.683 Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, κατέχει το 40% των δήμων και κοινοτήτων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 36.569 δήμοι είναι χωροθετημένοι στα μητροπολιτικά εδάφη, ενώ 114 στα υπερπόντια νησιά της. Κάθε επίπεδο της γαλλικής αυτοδιοίκησης εκπροσωπείται από μία ένωση. Έτσι υπάρχει: Η Ένωση των περιφερειών της Γαλλίας (www.arf.asso.fr), η Συνέλευση των Νομαρχιών (www.departement.org) και η Ένωση των Γαλλικών Δήμων (www.amf.asso.fr). Λόγω του μεγάλου αριθμού των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ υπάρχει μία σειρά από ενώσεις που εξειδικεύονται στην εκπροσώπηση συγκεκριμένων ομάδων ΟΤΑ, όπως είναι η Ένωση των Μεγάλων Πόλεων, η Ομοσπονδία των Δημάρχων Μεσαίων Πόλεων, η Ενωση των Μικρών Δήμων, η Ενωση των Αγροτικών Δήμων.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανία έχει ομοσπονδιακή οργάνωση με τα ομόσπονδα κρατίδια, τις περιοχές-επαρχίες (Kreise) και τους δήμους. Οι δήμοι του Βερολίνου, της Βρέμης και του Ανόβερου έχουν καθεστώς ομόσπονδου κρατιδίου. Οι 116 μεγαλύτερες πόλεις (πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων) έχουν καθεστώς επαρχίας. Στη Γερμανία υπάρχουν τελικά 16 ομόσπονδα κρατίδια, 323 επαρχίες-αγροτικές περιοχές, 12.196 δήμοι και 116 πόλεις- επαρχίες. Οι γερμανικοί δήμοι έχουν ένα μέσο πληθυσμιακό μέγεθος ίσο με 6.690 κατοίκους. Πάνω από το 75% των γερμανικών δήμων έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων, ενώ το 42% του συνολικού γερμανικού πληθυσμού ζει σε πόλεις μικρότερες των 20.000 κατοίκων. Η γερμανική Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσωπείται κυρίως από τρεις ενώσεις: •  Την Ένωση των Γερμανικών Πόλεων και Δήμων, που εκπρο-
σωπεί το σύνολο σχεδόν των πόλεων και δήμων της Γερμανίας (www.dstgb.de)
•  Την Ένωση των Γερμανικών Πόλεων, που εκπροσωπεί τις 226 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (www.staedtetag.de)
•  Την Ένωση των Γερμανικών Περιοχών-Επαρχιών, που εκπροσωπεί το σύνολο των 323 αγροτικών περιοχών-επαρχιών (www.kreise.de/landkreistag)
Για τον καλύτερο συντονισμό τους όλοι οι ΟΤΑ της χώρας έχουν δημιουργήσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο την Ομοσπονδιακή Συνομοσπονδία των Ενώσεων των ΟΤΑ.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Στη Βουλγαρία υπάρχουν 264 δήμοι, καθένας εκ των οποίων στο εσωτερικό του χωρίζεται σε τομείς ή στις μεγάλες πόλεις σε δημοτικά διαμερίσματα.  Το μοναδικό επίπεδο Αυτοδιοίκησης που υπάρχει είναι αυτό του πρώτου βαθμού. Περισσότερο από το ένα τέταρτοτου βουλγάρικου πληθυσμού ζει στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις. Οι βουλγαρικοί δήμοι εκπροσωπούνται σε εθνικό επίπεδο, από την Εθνική Ένωση Δήμων της Βουλγαρικής Δημοκρατίας (www.namrb.org). Εκτός από την εθνική ένωση υπάρχουν άλλες έντεκα (11) περιφερειακές ενώσεις των βουλγαρικών δήμων.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Δύο ζητήματα, πολύ καθημερινά, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περιγράψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.). Τους κανόνες του κρίκετ και το σύστημα της Τ.Α. Η χωρική οργάνωση διαφέρει από το ένα κρατίδιο (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία) στο άλλο, τη στιγμή που ακόμα και οι ίδιες οι βαθμίδες Τ.Α. διαφέρουν. Στην Αγγλία σε ορισμένες περιοχές (πολεοδομικά συγκροτήματακαι αγροτικές) υπάρχει ένας βαθμός μόνον Αυτοδιοίκησης, αυτόςτων μητροπολιτικών περιοχών και των ενοποιημένων ΟΤΑ. Σε άλλεςπεριοχές μπορούμε να βρούμε δύο βαθμούς Τ.Α, το συμβούλιο τηςκομητείας και το συμβούλιο της περιοχής, σε αγροτικές περιοχές.Υπάρχουν ακόμη οι ενορίες, ένας θεσμός μικρότερος του ΟΤΑ. Το Λονδίνο έχει ιδιαίτερο καθεστώς. Η αρχή του μείζονος Λονδίνου συγκεντρώνει το σύνολο της περιφέρειας του πολεοδομικούσυγκροτήματος. Το Λονδίνο είναι διαιρεμένο σε 33 διαμερίσματα. 

ΔΑΝΙΑ

Μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του 2007 στη Δανία υπάρχουν πέντε (5) περιφέρειες, διοικούμενες από περιφερειάρχη ο οποίος ορίζεται από την κεντρική διοίκηση, και 98 δήμοι. Το 40% των νέων δήμων έχει πληθυσμό μεταξύ των 30.000 και 50.000 κατοίκων, ενώ μόνον επτά (7) δήμοι έχουν πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων. Οι δανέζικοι ΟΤΑ εκπροσωπούνται από την Ένωση Δήμων της Δανίας (www.kl.dk), που αντιπροσωπεύει το σύνολο (98) των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Υπάρχει επίσης η Ένωση των Περιφερειών της Δανίας (www.regioner.dk), που εκπροσωπεί τις πέντε (5) περιφέρειες.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Στην Ισπανία υπάρχουν τρία (3) επίπεδα Αυτοδιοίκησης. Οι 17 αυτόνομες κοινότητες, οι 50 επαρχίες και οι 8.111 δήμοι. Στη χώρα ανήκουν επίσης δύο «αυτόνομες» πόλεις της Βόρειας Αφρικής, η Ceuta και η Melila. Ο μέσος πληθυσμός των Πρωτοβάθμιων ισπανικών ΟΤΑ είναι 5.430 κάτοικοι, ενώ το 85% των δήμων έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.  Οι ΟΤΑ της Ισπανίας εκπροσωπούνται από την Ισπανική Ομοσπονδία Δήμων  και Επαρχιών (www.femp. es), η οποία εκπροσωπεί 6.900 δήμους.

ΕΣΘΟΝΙΑ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Εσθονία αποτελείται από 227 δήμους, εκ των οποίων οι 33 είναι ΟΤΑ πόλεων και οι 194 ΟΤΑ αγροτικών περιοχών. Το μέσο πληθυσμιακό μέγεθος των εσθονικών δήμων είναι 5.930 κάτοικοι, ενώ το 50% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας κατοικεί στις πέντε (5) μεγαλύτερες πόλεις. Το 80% των ΟΤΑ έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων, ενώ οι αγροτικοί δήμοι έχουν 2.5000 κατοίκους μέσο πληθυσμιακό όρο. Στην Εσθονία οι ΟΤΑ εκπροσωπούνται από δύο ενώσεις: Από την Ένωση των Πόλεων της Εσθονίας (www.el.ee), που αντιπροσωπεύει τους 33 αστικούς ΟΤΑ, και από την Ένωση των Δήμων της Εσθονίας (www.emovl.ee), που αντιπροσωπεύει τους 156 αγροτικούς ΟΤΑ.

ΙΤΑΛΙΑ

Στην Ιταλία υπάρχουν τρεις βαθμίδες αυτοδιοίκησης. Οι 20 περιφέρειες, οι 103 επαρχίες και οι 8.101 δήμοι. Επίσης, υπάρχουν δύο ανεξάρτητακρατίδια, του Βατικανό και του Αγίου Μαρίνου.  Ο σημερινός αριθμός των ιταλικών δήμων καθορίστηκε μετά το 1990. Με βάση τη βούληση του νομοθέτη οι δήμοι να μην έχουν πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Παρ’ όλα αυτά οι ιταλικοί δήμοι έχουν ένα σχετικά μικρό μέγεθος. Το μέσο μέγεθός τους είναι 7.270 κάτοικοι και το 71% των ΟΤΑ έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Η ιταλική Τ.Α. εκπροσωπείται από τρεις ενώσεις: •  Την Εθνική Ένωση των Ιταλικών Δήμων (www
anci.it), την παλαιότερη και μεγαλύτερη από όλες, ομοσπονδία που είναι οργανωμένη σε δευτεροβάθμιο επίπεδο στις επαρχίες
•  Την Εθνική Ένωση των Ορεινών Δήμων και Κοινοτήτων (www.uncem.it), που εκπροσωπεί τοσύνολο των ορεινών Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ
•  Την Εθνική Ένωση των Ιταλικών Επαρχιών (www.upinet.it), που εκπροσωπεί όλες τις ιταλικές επαρχίες.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Στην  Ιρλανδία υπάρχουν δύο αυτοδιοικητικές βαθμίδες: Οκτώ (8) περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και 114 δήμοι ή κοινοτικά συμβούλια. Οι 114 πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ ταξινομούνται σε 29 συμβούλια κομητειών, 5 συμβούλια πόλεων και 80 αστικές περιοχές. Το μέσο μέγεθος των τοπικών συμβουλίων είναι 37.100 κάτοικοι, αλλά ο πραγματικός πληθυσμός πολλών ΟΤΑ αποκλίνει σε πολλές περιπτώσεις.     Η ιρλανδική Τ.Α. εκπροσωπείται από τρεις ενώσεις: •  Την Ένωση των Συμβουλίων των Κομητειών (www.councillors.ie) και των πόλεων, που εκπροσωπεί 29 συμβούλια κομητειών και 5 συμβούλια πόλεων •  Την Ένωση των Ιρλανδικών Δήμων (www. amai.ie), που εκπροσωπεί το σύνολο των συμβουλίων των πόλεων, των δημοτικών διαμερισμάτων και των αστικών δήμων •  Την Ένωση των Ιρλανδέζικων Περιφερειών.

ΚΥΠΡΟΣ

Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση της Κύπρου αποτελείται από 33 δήμους, εκ των οποίων οι 9 είναι στα Κατεχόμενα και 491 κοινότητες, εκ των οποίων οι 137 βρίσκονται στα Κατεχόμενα. Οι δήμοι αντιπροσωπεύουν το 66% του πληθυσμού της χώρας και το μέγεθός τους κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 10.000 κατοίκωνΑντίθετα, οι 354 κοινότητες που βρίσκονται στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αντιπροσωπεύουν παρά το 34% περίπου του πληθυσμού, καλύπτοντας όμως το 90% περίπου της επικράτειας. Το 40% από αυτές έχουν πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων. Οι κυπριακοί δήμοι και κοινότητες εκπροσωπούνται από δύο ενώσεις: Την Ένωση των Κυπριακών Δήμων (www.ucm.org.cy) και τηΈνωση των Κυπριακών Κοινοτήτων (www.ekk.org.cy).

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Οι Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ της Λιθουανίας συγκεντρώνουν 48 περιοχές, 6 πόλεις και 6 δήμους, χωρίς ιδιαίτερο χωρικό αντικείμενο. Η διάρθρωση αυτή των δήμων προήλθε μετά από τη διοικητική μεταρρύθμιση του 1994, η οποία περιόρισε τους 581 ΟΤΑ που υπήρχαν τότε σε 56. Μεταξύ 1994 και 2000 δημιουργήθηκαν άλλοι τέσσερεις (4) ΟΤΑ. Με μέσο όρο 56.570 κατοίκους, οι ΟΤΑ της Λιθουανίας είναι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνον ένας πρωτοβάθμιος ΟΤΑ έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Η Ένωση των ΟΤΑ της Λιθουανίας (www.lsa.lt) ιδρύθηκε το 1995 και εκπροσωπεί το σύνολο των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.

ΛΕΤΟΝΙΑ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Λετονίας διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: Σε 26 περιοχές και 527 δήμους. Οι δήμοι περιλαμβάνουν 432 αγροτικούς δήμους, 35 συνενωθέντες δήμους, 53 πόλεις και 7 πόλεις με διπλό καθεστώς (δήμου και περιοχής). Υπάρχουν τρεις ενώσεις που εκπροσωπούν την Τ.Α. της Λετονίας: •  Η Ένωση των ΟΤΑ της Λετονίας (www.lps.lv), η οποία εκπροσωπεί 528 δήμους και περιοχές •  Η Ένωση των μεγάλων πόλεων της Λετονίας (www.llpa.lv), που εκπροσωπεί τις επτά πόλεις-περιοχές •  Η Συμμαχία των Λετονικών πόλεων (www.lps.ogre.lv)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Στην Ολλανδία υπάρχουν δύο επίπεδα Αυτοδιοίκησης: Οι 12 επαρχίες και οι 443 δήμοι. Οι υπερπόντιες κτήσεις, όπως οι Ολλανδικές Αντίλλες, απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς αυτονομίας. Ο αριθμός των δήμων παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες πτωτική τάση. Το 1976 υπήρχαν 842 δήμοι, το 2000 504, το 2005 467 και το 2007 η ολλανδική Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση απαρτίζεται από 443 δήμους. Ο μέσος πληθυσμός των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ είναι 36.890 κάτοικοι. Οι δήμοι με πληθυσμό από 10.000 έως 50.000 κατοίκους καλύπτουν το 75% των ολλανδικών ΟΤΑ, ενώ οι δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων μόλις το 2%. Στην Ολλανδία υπάρχουν δύο ενώσεις που εκπροσωπούν την Τ.Α.: •  Η Ένωση των Ολλανδικών Δήμων (www.vng.nl), που εκ-
προσωπεί, σε εθελοντική βάση, το σύνολο των δήμων της χώρας και
•  Η Ένωση των Ολλανδικών επαρχιών (www.ipo.nl), που εκπροσωπεί τις 12 επαρχίες
Ουγγαρία

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Το Λουξεμβούργο έχει τρεις διοικητικές περιοχές, που αποτελούν αποσυγκεντρωτικές μονάδες και διοικούνται από εντεταλμένο (οριζόμενο από το μέγα δούκα, στέλεχος), και 116 δήμους. Ο μέσος πληθυσμιακός όρος των λουξεμβουργιανών ΟΤΑ είναι 4.080 κάτοικοι, ενώ το 81% των δήμων της χώρας έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Ο πληθυσμός της ομώνυμης πρωτεύουσας του κράτους μόλις που ξεπερνάει τις 80.000 κατοίκους. Η Ένωση των Λουξεμβουργιανών Πόλεων και Δήμων ιδρύθηκε το 1951. Το 1986 μετονομάστηκε σε Συνδικάτο των Λουξεμβουργιανών Πόλεων και Δήμων (www.syvicol.lu) και εκπροσωπεί το σύνολο της Τ.Α. της χώρας.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Μετά το 2007 στην Ουγγαρία υπάρχουν δύο επίπεδα Αυτοδιοίκησης: Δεκαεννέα (19) κομητείες και 3.175 δήμοι.Οι Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ κατατάσσονται σε 2.863 χωριά, 265πόλεις, 23 πόλεις με καθεστώς κομητείας και τη Βουδαπέστη που έχει ένα ειδικό καθεστώς. Ο μέσος πληθυσμόςτων ουγγρικών Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ είναι 3.170 κάτοικενώ 91% από αυτούς έχουν πληθυσμό μικρότερο των5.000 κατοίκων. Οι ουγγρικοί Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ εκπροσωπούνται από δύοργανώσεις και οι δευτεροβάθμιοι από μία. Οι οργανώσεις αυτές είναι: Η Εθνική Ομοσπονδία Δήμων (www.toosz.hu), η Ένωση των Δήμων με καθεστώς Κομητείας (www.mjvsz.hu) και η Εθνική Ένωση των Κομητειών (www.moosz.hu).

ΠΟΛΩΝΙΑ

Στην Πολωνία υπάρχουν τρία επίπεδα Τ.Α.: 16 περιφέρειες, 314 κομητείες και 2.478 δήμοι. Οι δήμοι είναι χωρισμένοι σε 307 αστικούς, 1.587 αγροτικούς, 584 μεικτούς. Οι 65 αστικοί δήμοι, μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα Βαρσοβία, έχουν διπλό καθεστώς δήμου και κομητείας. Οι πολωνικοί δήμοι έχουν ένα μέσο πληθυσμιακό μέγεθος ίσο με 15.390 κατοίκους. Το 66% περίπου του συνόλου των δήμων έχει πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, ενώ 39 πόλεις ξεπερνούν τις 100.000 κατοίκους.  Οι πολωνέζικοι ΟΤΑ εκπροσωπούνται από πλήθος ενώσεων. Οι κυριότερες από αυτές είναι: •  Η Ένωση των Πολωνικών Πόλεων (www.zmp. poznan.pl) •  Η Ένωση των Μητροπολιτικών Περιοχών της Πολωνίας (www.selfgov.gov.pl) •  Η Ένωση των Κομητειών της Πολωνίας (www.zpp.pl).

ΜΑΛΤΑ

Στη Μάλτα υπάρχει μόνον ένα επίπεδο Αυτοδιοίκησης, αποτελούμενο από 68 ΟΤΑ, εκ των οποίων οι 11 είναι πόλεις. Οι 54 από τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Μάλτας είναι χωροθετημένοι στο ομώνυμο και μεγαλύτερο νησί, ενώ 14 στη νήσο Gozzo. Ο μέσος πληθυσμός των ΟΤΑ είναι 5.970 κάτοικοι, ενώ η πλειονότητάς τους έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.   Στη Μάλτα υπάρχουν δύο ενώσεις που εκπροσωπούν τους ΟΤΑ: α) η Ενωση των Δημοτικών Συμβουλίων (www.lca.org.mt) και β) η Ενωση των Εκτελεστικών Γραμματέων των Δημοτικών Συμβουλίων (www.asklm.org).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η ρουμανική Τ.Α. διαθέτει δύο βαθμίδες: 42 διαμερίσματα και 3.173 Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. Από τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ οι 2.854 είναι αγροτικοί δήμοι και οι 319 αστικοί, εκ των οποίων οι 211 πόλεις και οι 108 δήμοι με ειδικό καθεστώς. Η πρωτεύουσα Βουκουρέστι έχει διπλό καθεστώς δήμου και διαμερίσματος. Ο μέσος πληθυσμός των ρουμανικών ΟΤΑ είναι 6.800 κάτοικοι, το 90% έχει πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και το 35% έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Παράλληλα, υπάρχουν 27 πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων Οι αγροτικοί δήμοι, που αποτελούν και το 90% των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας κατά τεκμήριο έχουν πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων και στα διοικητικά τους όρια έχουν κατά μέσο όρο πέντε χωριά. Το σύνολο των χωριών που δεν έχουν δική τους αυτοδιοίκηση ανέρχεται σε 12.950. Ο χαρακτηρισμός ενός ΟΤΑ σε αστικό ή αγροτικό γίνεται με βάση κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, διοικητικά και πολεοδομικά. Στη Ρουμανία υπάρχουν τρεις ενώσεις που εκπροσωπούν την Πρωτοβάθμια Τ.Α.: •  Η Ένωση των Δήμων της Ρουμανίας, που εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των αστικών δήμων με ιδιαίτερο καθεστώς
•  Η Ένωση των Πόλεων της Ρουμανίας με 181 μέλη, που εκπροσωπεί την πλειονότητα των ρουμανικών πόλεων
•  Η Ένωση των Κοινοτήτων της Ρουμανίας, που εκπροσωπεί τις 510 από τις 2.854 αγροτικές κοινότητες Οι τρεις αυτές ενώσεις συνένωσαν τις δυνάμεις τους το 2001 και δημιούργησαν την ομοσπονδία των ΟΤΑ της Ρουμανίας (www.fair.ro). Παράλληλα, από τη μεριά τους τα διαμερίσματα εκπροσωπούνται από την Εθνική Ένωση των Διαμερισματικών Συμβουλίων της Ρουμανίας (www.uncjr.ro).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Το Σύνταγμα της Πορτογαλίας ορίζει δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, την Πρωτοβάθμια και την Περιφερειακή. Η Περιφερειακή δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί άρα στην πράξη στην Πορτογαλία υπάρχει μόνο Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, η οποία αποτελείται από 308 δήμους και 4.259 ενορίες. Η πλειονότητα των δήμων έχει πληθυσμό που κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 50.000 κατοίκων. Ο μέσος πληθυσμός των πορτογαλικών δήμων είναι 34.380 κάτοικοι. Η πληθυσμιακή διασπορά των δήμων δεν είναι συμμετρική. Οι χωροθετημένοι στα ανατολικά, κοντά στα ισπανικά σύνορα, είναι και οι μικρότεροι. Αντίθετα, μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμών παρατηρούνται στους παραθαλάσσιους δήμους. Στις Αζόρες υπάρχουν 19 δήμοι και στη Μαδέρα 11. Οι πορτογαλικοί ΟΤΑ εκπροσωπούνται από δύο ενώσεις: Από την Εθνική  Ένωση των Πορτογαλικών Δήμων (www.anmp.pt) και την Εθνική Ένωση των Πορτογαλικών Ενοριών (www.anafre.pt).

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Η Τ.Α. της Σλοβακίας έχει δύο βαθμίδες: Τις οκτώ (8) περιφέρειες και τους 2.891 δήμους, εκ των οποίων οι 138 έχουν το καθεστώς πόλης. Οι δύο μεγαλύτερες πόλεις έχουν ειδικό καθεστώς. Το 95% των δήμων έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων, με ένα μέσο πληθυσμό 1.870 κατοίκους. Στη Σλοβακία ακολουθήθηκε η αντίθετη πορεία από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τη δεκαετία του ’90 ο αριθμός των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αυξήθηκε, λόγω του ότι πολλοί δήμοι διχοτομήθηκαν. Με νόμο πλέον έχει περιοριστεί η δυνατότητα αυτή και για να διχοτομηθεί ένας δήμος χρειάζεται έγκριση του Κοινοβουλίου.  Οι σλοβάκικοι ΟΤΑ εκπροσωπούνται από δύο ενώσεις: •  Την Ένωση των Σλοβάκικων Δήμων και Πόλεων
(www.zmos.sk), η οποία δημιουργήθηκε το 1990 και εκπροσωπεί το 95% των δήμων
•  Την Ένωση των Σλοβάκικων Πόλεων (www.uniamiest.eu), που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Στη Σλοβενία υπάρχει ένας μόνο βαθμός αυτοδιοίκησης, που αποτελείται από 210 δήμους. Έντεκα από αυτούς έχουν καθεστώς αστικού δήμου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση του αριθμού των δήμων. Το 2005 υπήρχαν 193, ενώ το 2007 17 περισσότεροι. Οι σλοβένικοι δήμοι έχουν τουλάχιστον 5.000 κατοίκους πληθυσμό, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται από λόγους ιστορικούς, γεωγραφικούς, οικονομικούς, εθνικούς ή είναι χωροθετημένοι σε παραμεθόριες περιοχές. Σε οποιαδήποτε, πάντως, περίπτωση ο πληθυσμός του δήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 2.000 κατοίκων.  Ο μέσος πληθυσμιακός όρος των σλοβένικων ΟΤΑ είναι 9.560 κάτοικοι. Οι μισοί περίπου από το σύνολο έχουν πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Οι σλοβένικοι ΟΤΑ εκπροσωπούνται από δύο ενώσεις: •  Την Ένωση των Δήμων και των Πόλεων της Σλοβενίας (www.skupnostobcin.si) •  Την Ένωση των Δήμων της Σλοβενίας (www.zbruzenjeobcin.si).

ΣΟΥΗΔΙΑ

Στη Σουηδία υπάρχουν δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης: 20 συμβούλια κομητειών και 290 δήμοι. Τρεις (3) περιοχές έχουν ιδιαίτερο καθεστώς. Ο δήμος του νησιού de Gotland ασκεί τις αρμοδιότητες συμβουλίου κομητείας. Τα συμβούλια των κομητειών Scanie και Vasta Gotaland έχουν, πειραματικά μέχρι το 2010, καθεστώς περιφέρειας.   Οι σουηδικοί δήμοι έχουν 31.310 κατοίκους μέσο πληθυσμό. Το μέσο πληθυσμιακό μέγεθος των σουηδικών ΟΤΑ είναι πολλαπλάσιο του αντίστοιχου μέσου ευρωπαϊκού όρου, ο οποίος κυμαίνεται στους 5.410 κατοίκους. Το 25% των ΟΤΑ στη Σουηδία έχει πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και το 4% μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Μέχρι πρότινος υπήρχαν δύο ενώσεις που εκπροσωπούσαν τους σουηδικούς ΟΤΑ: •  Η Ένωση των Σουηδικών Δήμων •  Η Ομοσπονδία των Σουηδικών Συμβουλίων Κομητειών. Το Μάρτιο του 2007 δημιουργήθηκε η Ένωση των Σουηδικών Δήμων και Περιφερειών (www.skl.se), που εκπροσωπεί το σύνολο της σουηδικής Τ.Α.

ΤΣΕΧΙΑ

Η Τσεχική Δημοκρατία περιλαμβάνει δύο αυτοδιοικητικά επίπεδα: 14 περιφέρειες και 6.249 δήμους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 5.733 κοινότητες, 496 πόλεις και 20 πόλεις με ειδικό νομοθετικό καθεστώς. Η Πράγα έχει ταυτόχρονα το καθεστώς της περιφέρειας και του δήμου.  Με έναν μέσο πληθυσμό 1.640 κατοίκους και το 96% των ΟΤΑ να έχει πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων, οι τσεχικοί δήμοι είναι οι μικρότεροι, από άποψης μεγέθους, στην Ευρώπη. Η ΤσεχικήΤοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσωπείται από δύο ενώσεις: •  Την Ένωση των Πόλεων και των Δήμων της Τσεχίας (www.smocr.cz), η οποία δημιουργήθηκε το 1990 και εκπροσωπεί το 50% περίπου των δήμων κυρίως τις μεγάλες πόλεις και το 70% του πληθυσμού •  Την Ένωση των Περιφερειών της Τσεχικής Δημοκρατίας (www.asociacekraju.cz), η οποία δημιουργήθηκε το 2001 και εκπροσωπεί τις 14 περιφέρειες.

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

 Το μοναδικό επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Φινλανδία είναι οι 416 Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. Ο μέσος πληθυσμός των φινλανδέζικων δήμων είναι 12.660 κάτοικοι. Οι περισσότεροι από τουμισούς δήμους έχουν όμως πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Η Ένωση Δήμων και Περιφερειών της Φινλανδίας (www.kunnat.net) εκπροσωπεί το σύνολο των φινλανδέζικων ΟΤΑ.

Συμπεράσματα

Όπως προκύπτει και από το παραπάνω κείμενο, η πολυμορφία της ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλει και μία αντίστοιχη πολυχρωμία στις λύσεις που έχουν προταθεί και εφαρμόζονται στα διαφορετικά κράτη-μέλη της Ε.Ε. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει μία λύσησυνταγή. Ανάλογα με τις εθνικές, ιστορικές, πολιτικές, αλλά και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες έχει διαμορφωθεί η Τ.Α. της κάθε χώρας και σε αυτό το πλαίσιο αναζητεί τις ιδανικότερες λύσεις. Σχετικά με την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε μηχανιστικά ή να αντιγράψουμε κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα. Εξάλλου, παρατηρούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ελληνική Τ.Α. βρίσκεται αρκετά μπροστά από πολλά κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ύπαρξη για παράδειγμα μίας Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), στην οποία συμμετέχουν αυτοδιοικητικές παρατάξεις απ’ όλο το πολιτικό φάσμα και το σύνολο των δήμων και των κοινοτήτων ανεξαρτήτως μεγέθους, γεωμορφολογικών ή άλλων χαρακτηριστικών, είναι μία κατάκτηση την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως «κόρην οφθαλμού». Ένα θέμα το οποίο εντυπωσιάζει στη μελέτη της διάρθρωσης της ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και εδώ και πολύ καιρό έχει επισημάνει και προτείνει η ΚΕΔΚΕ, είναι η διακυβέρνηση των μητροπολιτικών περιοχών. Το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες πρωτεύουσες κρατών και οι μεγάλες πόλεις έχουν συνήθως διττό θεσμικό χαρακτήρα. Ενσωματώνουν, δηλαδή, δικαιώματα και αρμοδιότητες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας (εκεί που υπάρχει) Αυτοδιοίκησης. Η πορεία της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τη σύγκλιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι μακρόχρονη και δύσκολη. Αυτό που πριν από όλα χρειάζεται είναι ένας ήρεμος και σοβαρός διάλογος, στηριγμένος σε πραγματικά στοιχεία και επιχειρήματα. Αυτή ήταν και η φιλοδοξία του παραπάνω κειμένου.

κείμενο: Κατερίνα Μήτσου

Σχετικές Αναρτήσεις :Comments:

There are 0 σχόλια for Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν