Κέντρο Θηβαϊκού Πολιτισμού

| Ετικέτες | Posted On Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2012

Αγαπητοί φίλοι πολίτες του Δήμου Θηβαίων και της πρώην επαρχίας Θήβας.

Η Θήβα  η πόλη με την μακραίωνη πολιτιστική και ιστορική διαδρομή είναι σήμερα μια πόλη χωρίς προσανατολισμό και ταυτότητα. 
Νομίζουμε ότι :
*  Δεν εντάχθηκε ποτέ στις προτεραιότητες των κυβερνήσεων αλλά και των πολιτικών που διαχειρίστηκαν εξουσία για την ανάδειξη της και την ανάδειξη της τεράστιας πολιτιστικής της κληρονομιάς...

*   Δεν αξιοποιήθηκε ως τουριστικός προορισμός και δεν αναδείχθηκε ο μεγάλος πλούτος των  ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων που διαθέτει.
*   Δεν συμμετείχε στα  κέντρα λήψης σημαντικών αποφάσεων για τις αναπτυξιακές πολιτικές που αφορούν την ευρύτερη περιοχή   (εκτός των θεμάτων που αφορούν την διαχείριση σκουπιδιών, και την μόλυνση των υδάτων της επαρχίας μας )
*  Δεν έγινε παραγωγική εκμετάλλευση του τεράστιου ανθρωπίνου δυναμικού της πόλης και της περιοχής που θα μπορούσε να την προβάλει  τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
*  Δεν υπήρξε κανένας πολιτικός σχεδιασμός για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων,  ηθών και εθίμων που θα μπορούσαν να καταστήσουν την ευρύτερη περιοχή της Θήβας όχι μόνον πόλο έλξης αλλά και δυναμικό κέντρο παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π..) και τέλος
*  Δεν προβλήθηκε η ιστορία της Θήβας ως πόλης γενέτειρας και δεν αξιοποιήθηκαν ονόματα σύμβολα  που είναι σήμερα παγκοσμίως γνωστά όπως ο Διόνυσος , ο Ηρακλής, η Αντιγόνη ο Οιδίποδας ο Πίνδαρος κ.α.  που διδάσκονται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου κάνοντας γνωστή σε όλους τους μελετητές της ιστορίας την γενέτειρα όλων αυτών των συμβόλων.
Επειδή  πιστεύουμε  ότι κάτι πρέπει επιτέλους να αλλάξει αφού  :                                                    
Δεν μπορούν άλλο τα φθαρμένα πρόσωπα που ασχολούνται με προφανείς ιδιοτελείς σκοπούς και χωρίς αποτέλεσμα να πείσουν ούτε τους νέους ούτε αυτούς που ελπίζουν στην ανάπτυξη γιατί :

  • Η Θήβα δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από τους άλλους αλλά πρέπει να  στηριχθεί στους  νέους ανθρώπους που μπορούν να ελπίζουν ακόμη.
  • Η οικονομική κρίση μας δείχνει ότι πρέπει να λειτουργήσουμε συλλογικά και να αναδείξουμε ότι πιο πολύτιμο έχει ο τόπος μας και όχι μεμονομένα.
  • Το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχή μας  θέλει να ξεφύγει από τη στασιμότητα και την αδιαφορία  και 
  • επιτέλους οφείλουμε να έχουμε όραμα για την πόλη και την περιοχή που θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας
Για όλους τους παραπάνω λόγους με το ενδιαφέρον και την αγωνία να αλλάξει ο τόπος μας μια ομάδα νέων ανθρώπων χωρίς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το Κέντρο Θηβαϊκού Πολιτισμού (ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ.). Σημείο αναφοράς και δράσης έχουμε όλη την πρώην επαρχεία Θήβας μέσα από δράσεις πολιτισμού, συμβάλλοντας στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής και  την ανάδειξη του τεράστιου ανθρώπινου δυναμικού, παράλληλα με  την προσέλκυση επισκεπτών στους ιστορικούς και θρησκευτικούς προορισμούς .
                                                                                                                                Η ομάδα του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ.                        
Σκοποί και μέσα επίτευξης των στόχων του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. απο το καταστατικό.

Άρθρο 2ο 
Σκοποί του κέντρου  :
1) Η μελέτη, σπουδή, ανάδειξη, προβολή και διάδοση του Θηβαϊκού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα, παράλληλα με την ανάδειξη παραδοσιακού συνόλου και συνηθειών.

2) Η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του  Δήμου Θήβας αλλά και των κατοίκων της πρώην επαρχίας Θηβών                                                                                                                                                            
3) Η γνώση όλων των κατοίκων για την ιστορία των προγόνων τους και η γνώση για την ιστορικότητα των Αρχαιολογικών χώρων.

4) Η Προστασία, ανάδειξη προβολή των ιστορικών μας μνημείων και η ανάπτυξη τουρισμού που  θα αφορά τα Αρχαία και Βυζαντινά τουριστικά μας προϊόντα.                                                                                                                                    
5) Η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής μας και η ανάδειξη του ως ύψιστου αγαθού και η ανάδειξη του περιαστικού δάσους του Μοσχοποδίου  και των  λιμνών Υλίκη και Παραλίμνι ως  περιοχές  φυσικής ομορφιάς που η αξιοποίηση τους θα αναπτύξει τον μαζικό αθλητισμό και τον τουρισμό στην περιοχή μας.                                                                                  

6)Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ενότητας με τους πολιτιστικούς συλλόγους της  Θήβας και της ευρύτερης περιοχής .

7) Η καλλιέργεια επικοινωνίας, συνεργασίας, γνωριμίας, ανάπτυξης στενότερων πνευματικών δεσμών και σχέσεων μετά των αποδήμων Θηβαίων, για τη διατήρηση, διαφύλαξη και ανάπτυξη παραδόσεων, ηθών, εθίμων , αγάπης και προσφοράς για τη γενέτειρα.

8) Η προώθηση ενός αυτόνομου, αποκεντρωμένου, ελεύθερου, αδέσμευτου και πολιτικοποιημένου πολιτιστικού κινήματος. Η συμμετοχή του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που αφορούν το πολιτιστικό κίνημα της Περιφέρεια μας.

9) Η ανάπτυξη και η διάδοση των ιδεών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας, καθώς και η συμβολή στην έρευνα, την προώθηση και διεκδίκηση  της λύσης των τοπικών προβλημάτων.

10) Η προβολή και προώθηση του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής μας σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο.                                                                                                                                                                      

 11) Η  προώθηση της θεατρικής , μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας εν γένει, στη στήριξη καλλιτεχνών , καλλιτεχνικών θιάσων και μουσικών σχημάτων που θα δίνουν θεατρικές και  μουσικές  παραστάσεις  για την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του Δήμου Θηβαίων  και των κατοίκων της πρώην επαρχίας Θηβών αλλά  και σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας και του εξωτερικού ως πρεσβευτές της περιοχής μας.                                                                                          
12) Η δημιουργία κινήτρων για νέους να ασχοληθούν με την ιστορία  το θέατρο την μουσική την τέχνη και την ιστορική μελέτη της ευρύτερης περιοχής της πρώην επαρχίας Θήβας 

                                                                                                         
13) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε δράσεις πολιτισμού που θα αναδεικνύουν και θα γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους μέσα από διαγωνισμούς θεατρικών έργων , φωτογραφίας, εκθέσεων και ποιητικών συλλογών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                                                                                                                              

14) Η  συγκρότηση ομάδων μελετών και διεθνών σχέσεων, δηλαδή η οργάνωση Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Ομιλιών  κ.α. που έχουν άμεση σχέση με τους παραπάνω αναφερθέντες σκοπούς.                                                                                
15) Η διοργάνωση  Ευρωπαϊκών , Εθνικών ή Περιφερειακών προγραμμάτων , περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και αποκατάστασης ανεργίας πολιτών, ανέργων καθώς και προγραμμάτων που έχουν σαν αντικείμενο τη διατήρηση, διάσωση και διάδοση της Ελληνικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών τεχνών.                                                                                                                    16) Η καθιέρωση ετήσιων βραβείων και υποτροφιών στα παιδιά των μελών του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. μαθητές ,φοιτητές, επιστήμονες για την άριστη επίδοση τους στα γράμματα όπως και όσων συμπολιτών μας λαμβάνουν μια εθνική ή διεθνή αναγνώριση.                

17) Το ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τους νέους και τους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους το ενδιαφέρον για τα προβλήματα των μελών και των κατοίκων του Δήμου Θηβαίων.                                                                                                                    18) Η δημιουργία  Λαογραφικού Κέντρου Δήμου Θηβαίων, ενός ιδρύματος πολλαπλών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διατήρησης, της καλλιέργειας της διάδοσης και συνέχισης των γνήσιων  Ελληνικών παραδοσιακών αξιών, της λαϊκής τέχνης και του λαϊκού πολιτισμού. (γλώσσα, μουσική , χορός, χειροτεχνία, θέατρο ,φορεσιά, αρχιτεκτονική κ.λ.π.)   

                                                                  
 Άρθρο 3ο
                      Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ.  είναι:

1.Η έκδοση περιοδικού τύπου και η δημοσίευση σε αυτό παντός είδους ιστορικού, λαογραφικού, φιλολογικού και πολιτισμικού υλικού του  Θηβαϊκού πολιτισμού  και ειδικότερα της ζωής και δράσης των κατοίκων της πρώην επαρχίας Θήβας.

2. Η ίδρυση και οργάνωση Βιβλιοθήκης και η συγκέντρωση, η επανέκδοση 
συγγραμμάτων και μελετών που αφορούν την πολιτιστική ιστορία της περιοχής.

3. Η ίδρυση και οργάνωση Γραφείων και Λέσχης των μελών του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ  για την συγκέντρωση και ψυχαγωγία των μελών της.

4. Η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, συνεδρίων και διαλέξεων για την επιμόρφωση και διαφώτιση των μελών του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ.  και γενικότερα των πολιτών του Δήμου Θήβας και της πρώην επαρχίας σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό.                                                                                                                                                                       
5. Η οργάνωση Ομάδων Εργασίας του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. στην Θήβα καθώς και σε πόλεις, κωμοπόλεις και Κοινότητες του Δήμου Θηβαίων και της  επαρχίας  Θήβας.                                                                                                                                 6. Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την προαγωγή των υψηλής ποιότητας χορευτικών των συλλόγων της περιοχής , η παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοκασετών και ημερολογίων.                                     
7. Η διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων μουσικών παραστάσεων και συνεστιάσεων για την ψυχαγωγία των μελών και την εξασφάλιση πόρων για τη διαβίωση και επίτευξη των σκοπών του Κέντρου .
Ιδιαίτερα η διοργάνωση και ετήσια τέλεση πέντε κορυφαίων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που θέλουμε να καθιερώσουμε και καταστήσουμε θεσμούς:                                                                                                                      α) ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : Ημερίδες με παγκόσμια συμμετοχή, αφιερωμένες στο θέμα που έκανε την πόλη μας παγκοσμίως γνωστή,  που από της ίδρυσής του το κέντρο αναλαμβάνει την ευθύνη της ετήσιας διοργάνωσης και τέλεσής του                      

β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: έναν  πανελλήνιο θεσμό, με στόχο  την ενθάρρυνση και επιβράβευση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και την καλλιέργεια θεατρικής παιδείας.       
                                                     
γ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ με στόχο την ανάδειξη του Θηβαϊκού τραγουδιού αλλά και ντόπιων καταξιωμένων τραγουδιστών σε κοινή εκδήλωση.  
                                                      
δ ) ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ με στόχο την διαφήμιση των τοπικών κρασιών των παραγωγών και των οινοποιείων της περιοχής μας.                                                                                                                      ε ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   μεταξύ των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.                   
8. Κάθε άλλο νόμιμο και ηθικό μέσο πού κρίνεται πρόσφορο για την προαγωγή ή πραγμάτωση των σκοπών του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ.
                                                               
Άρθρο 4ο
Το ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. για την επίτευξη και προαγωγή των σκοπών του μπορεί να συνεργάζεται με όλα τα πολιτιστικά Σωματεία της Θήβας του Δήμου Θηβαίων και  του Νομού Βοιωτίας, των άλλων Νομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ολοκλήρου του Ελλαδικού χώρου και  να μετέχει οργανικά σε ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Στην επιδίωξη των σκοπών του το ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. επιζητεί τη συνεργασία επιστημονικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και εκπολιτιστικών γενικά παραγόντων, εκπροσώπων της Εκκλησίας, Σχολείων και εκπαιδευτικών, κρατικών Υπηρεσιών, Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων Οργανισμών και νομικών ή φυσικών προσώπων που δύνανται  να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών του.


 

Σχετικές Αναρτήσεις :Comments:

There are 0 σχόλια for Κέντρο Θηβαϊκού Πολιτισμού

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν