ΟΤΑ: Κίνδυνος για 57.400 θέσεις εργασίας λόγω ΑΣΕΠ

| Ετικέτες | Posted On Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να  χαθούν οι  57.400 ή μέρος αυτών από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του υπουργείου Εργασίας*, συνολικού προϋπολογισμού 188  εκατ. ευρώ, που υλοποιούνται μέσω των δήμων και των Νομικών τους Προσώπων. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαδικασίες δεν έχουν προχωρήσει λόγω του ΑΣΕΠ το οποίο κλήθηκε να «βγάλει το φίδι από την τρύπα» σε σχέση με την αξιοκρατική επιλογή των ανέργων που θα συμμετάσχουν επί πεντάμηνο στα συγκεκριμένα προγράμματα...
 
AΣΕΠ: Επικαλείται φόρτο εργασίας και έλλειψη προσωπικού
Μόνο που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή λόγω και της αναστολής του προγράμματος επί ένα και πλέον μήνα πριν την πρώτη και ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις (από 25.4 έως 28.5) μετά από δική της εισήγηση, επικαλείται τώρα φόρτο εργασίας και έλλειψη προσωπικού  και μόλις   οκτώ ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία δεν έχει ακόμη εγκρίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας στους δήμους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται στην επιστολή του προς τους  υπουργούς Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη και Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση (την οποία κοινοποιεί στην ΚΕΔΕ και την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας), ο δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης από τις  5791 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (δηλαδή, της δεύτερης μεγαλύτερης στη χώρα) έχουν εγκριθεί μόλις 904 (ποσοστό μόλις 12%) στους νομούς Ημαθίας (704) και Χαλκιδικής (200).


Το πλήρες κείμενο της επιστολής του δημάρχου Βόλβης  Δημήτρη Γαλαμάτη είναι το εξής: 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί

Στις αρχές του 2012 ξεκίνησε η εφαρμογή του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους Δικαιούχους, μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος, σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς, διάρκειας 5 μηνών.

Στα Προγράμματα της Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά
:
 • έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας, όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών,
 • δράσεις διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ.
 • δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών.
Δικαιούχοι φορείς του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) της χώρας. 

Ο κατάλογος των εν λόγω οργανώσεων που συμπεριελήφθησαν τελικά στο πρόγραμμα ως Δικαιούχοι, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr/files/koinofelis/ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ_14.xls ( Ιστοσελίδα του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης -  www.epanad.gov.gr )

Συμπράττοντες φορείς ήταν:
 • ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
 • κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.
Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα έπρεπε σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
 • Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα:
 • σε μακροχρόνια ανέργους
 • σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
 • σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία
Η εποπτεία και ο έλεγχος των διαδικασιών επιλογής συμμετεχόντων/ωφελουμένων από τους Δικαιούχους των προγραμμάτων θα ασκείται από το ΑΣΕΠ, όπως επίσης και η έγκριση της πρόσκλησης - ενημέρωσης προς τους δυνητικά ωφελούμενους, ο έλεγχος της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που θα καταρτίζουν οι Δικαιούχοι, και η εξέταση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν.

Η αμοιβή των προσώπων που θα  απασχολούνταν στα εν λόγω προγράμματα ορίστηκε σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως,  ποσό που θα καλυπτόταν εξολοκλήρου από το πρόγραμμα, δηλαδή από το ΕΣΠΑ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Ένας από τους Δικαιούχους φορείς του προγράμματος ήταν και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/Γ.Σ.Ε.Ε.), μέσω του οποίου αρκετοί Δήμοι της χώρας , όπως και ο Δήμος Βόλβης, υπέγραψαν εγκαίρως ως συμπράττοντες φορείς, μνημόνια συνεργασίας, προκειμένου να κάνουν χρήση αυτού του πολύ καλού προγράμματος.

Μάλιστα στις 22/02/2012 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι εγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.epanad.gov.gr/files/koinofelis/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ_ΕΝΟΤΗΤΑ_ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_ΘΕΣΕΙΣ_ΠΟΥ_ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ_1.xls) και οι οποίες αναλυτικά ανά Νομό είναι οι ακόλουθες:

ΝΟΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
1110
ΗΜΑΘΙΑΣ
704
ΠΙΕΡΙΑΣ
675
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
200
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΟ
1033
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1062
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
1007
ΣΥΝΟΛΟ
5791

Όλες οι παραπάνω θέσεις απασχόλησης έχουν ως Δικαιούχο Φορέα το ΙΝΕ της ΓΣΣΕ, ενώ η συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν θέσεις απασχόλησης σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπά τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.( Για το Δήμο Βόλβης και τα Νομικά του Πρόσωπα εγκρίθηκαν 140 θέσεις απασχόλησης)

Δυστυχώς όμως, μέχρι και αυτή την ώρα που συντάσσεται αυτή η επιστολή, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης από το ΑΣΕΠ για έκδοση της σχετικής προκήρυξης ΜΟΝΟΝ για τις 704 θέσεις του Νομού Ημαθίας στις 17/07 και τις 200 θέσεις εργασίας του Νομού Χαλκιδικής στις 09/07. 


Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η διαδικασία εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος ΑΝΕΣΤΑΛΗ λόγω των εκλογών της 6ης Μαϊου 2012, κατόπιν υποδείξεως του ΑΣΕΠ, μετά από ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 25-04-2012: βλ.σχετ. link:(http://www.epanad.gov.gr/files/koinofelis/αναστολή.doc), ενώ η αναστολή αυτή ήρθη μετά την έκδοση της εγκυκλίου 38 από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 28/05/2012 και ενόψει των δεύτερων εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 βλ.σχετ.link:

Σχετικές Αναρτήσεις :Comments:

There are 0 σχόλια for ΟΤΑ: Κίνδυνος για 57.400 θέσεις εργασίας λόγω ΑΣΕΠ

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν