Μια μεγάλη περίληψη του Μνημονίου σε απλή γλώσσα για όλους. Συγκλονιστικά στοιχεία. Διαβάστε το όλο!

| Ετικέτες , | Posted On Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Σας παρουσιάζουμε μία μεγάλη περίληψη του Μνημονίου ΙΙ σε 63 απλές προτάσεις. Συνοπτικά και ξεκάθαρα τα σημεία-κλειδιά της συμφωνίας για πολιτευόμενους και μη είναι τα εξής: Το δεύτερο μέρος της συμφωνίας διάσωσης της Ελλάδας, μπορεί να ήταν πολύ ογκώδες και ακόμη περισσότερο τρομακτικό για να το διαβάσουν κάποια μέλη του κοινοβουλίου, τώρα όμως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σε απλοποιημένη μορφή ώστε να μην έχει κανείς τους -και κανείς μας- απολύτως καμιά δικαιολογία για να παραμένει σε άγνοια. Πιο απλά δεν γίνεται...

1. Αποκρατικοποιήσεις.

2.
Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

3.
Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορολογικών συντελεστών

4
. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών

5.
Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολογικές οφειλές

6.
Φορολογικός έλεγχος φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθέρων επαγγελματιών

7
. Κλείσιμο 200 εφοριών

8
. Πληρωμή με τραπεζικά εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού

9
. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών

10
. Μονάδα οικονομικών επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων

11
. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών

12
. Εκ περιτροπή μετακίνηση διευθυντών εφοριών

13
. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς

14
. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία

15
. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς

16
. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις

17
. Μείωσης των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015.

18
. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ., στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται

19
. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012

20
. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών

21
. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία

22
. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο  

23
. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων

24
. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης  

25
. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών

26
. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξω-νοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012  

27
. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.

28
. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%  

29
. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%

30
. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία  

31
. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%  

32
. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%  

33
. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων.

34
. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.

35
. Μείωση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες  

36
. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ)  

37
. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ)  

38
. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές  

39
. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου  

40
. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου  

41
. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα.

42
. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών  

43
. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές  

44
. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο.

45
. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές  

46
. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων  

47
. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας  

48
. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.

49
. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες  

50
. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.

51
. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων  

52
. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος  

53
. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών)  

54
. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών

55
. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ

56
. Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ήλιος»

57
. Διακοπής της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013  

58
. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση.

59
. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

60
. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.

61
. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων  

62
. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου  

63
. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας.

Το συμπέρασμα: ΠΑΣΟΚ – ΝΔ μας καταντούν χειρότερα από την Αργεντινή!Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ.  (σ.σ.netakias – Η Αργεντινή χρεοκόπησε όταν έφτασε το έλλειμμα 11%, η ανεργία 20% κι ο πληθωρισμός 44%. Έχουμε τα δυο πρώτα, πάμε να τριτώσουμε με την βαριά φορολογία.).

 Αν η «σωσμένη» Ελλάδα θα είναι χειρότερα από τη χρεοκοπημένη Αργεντινή, μας προκαλεί φρίκη η σκέψη τι θα γίνει εδώ σε περίπτωση και επίσημης χρεοκοπίας.  Συγκλονιστικά είναι τα οικονομικά στοιχεία για την εξαθλίωση των Ελλήνων και της Ελλάδας που έρχονται στη δημοσιότητα και τα οποία αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας το μέχρι τώρα αδιανόητο: Πριν από το τέλος του 2012, με το νέο Μνημόνιο που συνυπέγραψαν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου, η χώρα μας, η οποία υποτίθεται ότι έχει διασωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα βρίσκεται σε χειρότερη θέση από την… Αργεντινή, όταν αυτή είχε χρεοκοπήσει!

Τινάζεται έτσι στον αέρα το έωλο επιχείρημα των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ότι «ψηφίζουμε τα αλλεπάλληλα Μνημόνια για να μην καταντήσει η χώρα μας σαν την Αργεντινή». Αν η «σωσμένη» Ελλάδα σύντομα θα είναι χειρότερα από τη χρεοκοπημένη Αργεντινή, μας προκαλεί φρίκη η σκέψη τι πρόκειται να γίνει εδώ σε περίπτωση και επίσημης χρεοκοπίας, με αυτή την πολιτική ηγεσία.


Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που παραθέτουν το Reuters, οι Financial Times του Λονδίνου και οι New York Times. Μείωση του ΑΕΠ άνω του 20%! Το ΑΕΠ της Ελλάδας έπεσε κατά 6,8% κατά τη διάρκεια του 2011, όταν το Μνημόνιο που είχε υπογράψει η κυβέρνηση Παπανδρέου βρισκόταν σε πλήρη ισχύ. Πρόκειται για ποσοστό που προκαλεί σοκ. Ουδέποτε το ελληνικό ΑΕΠ έχει πέσει τόσο πολύ τα τελευταία… εξήντα (!) χρόνια, και η πτώση αυτή είναι «κατόρθωμα» της ΕΕ και του ΔΝΤ.  Η πτώση αυτή σημαίνει ότι αθροιστικά το ΑΕΠ της χώρας μας έχει μειωθεί κατά 16% από το κορυφαίο σημείο του πριν από την κρίση. Το ΑΕΠ της Αργεντινής στο ναδίρ της χρεοκοπίας της είχε μειωθεί 20%. Με δεδομένο, όμως, ότι η τρόικα προβλέπει πως η μείωση του ελληνικού ΑΕΠ θα συνεχιστεί και το 2012 και το 2013, με συνολική μείωση τη διετία αυτή τουλάχιστον 5% έως 6%, είναι προφανές ότι σύντομα η «σωσμένη» Ελλάδα θα έχει υποστεί μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ της από την Αργεντινή όταν χρεοκόπησε!


«Η κρίση είναι καταστροφική για τους Έλληνες», δηλώνει στο Reuters ο Ούρι Ντάντους, οικονομολόγος του Ιδρύματος Κάρνεγκι της Ουάσιγκτον και πρώην ανώτατος αξιωματούχος της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Αν συνεχιστεί η παρούσα πολιτική –πράγμα που δεν είναι εφικτό, κατά την άποψή μου–, μπορεί να δούμε το ελληνικό ΑΕΠ να μειώνεται κατά 25% έως 30%, πράγμα που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο», πρόσθεσε.


Η κατανάλωση στα Τάρταρα…


Το 2008 η ανεργία στη χώρα μας ανερχόταν στο 7,7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια και κυρίως εξαιτίας του Μνημονίου, η ανεργία αυξήθηκε κατά… 200% – δηλαδή, τριπλασιάστηκε. Στα τέλη του Νοεμβρίου του 2011 ανερχόταν πλέον στο 20,9%, ενώ, σύμφωνα με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς, τον Ιούνιο η ανεργία στην Ελλάδα σίγουρα θα έχει ξεπεράσει το 25% και μπορεί να πλησιάζει επικίνδυνα και το 30%, ενώ στο χειρότερο σημείο της χρεοκοπίας της Αργεντινής η ανεργία δεν ξεπέρασε το 24%.


Δραματική είναι η συρρίκνωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων μετά την πάροδο δύο περίπου χρόνων άγριας μνημονιακής λιτότητας. Έχει μειωθεί κατά 23%, ενώ στο χειρότερο σημείο της χρεοκοπίας της Αργεντινής η πτώση του έφτασε μέχρι και το 24%. Είναι βέβαιο, δηλαδή, ότι σε λίγο θα κατακτήσουμε μία ακόμη θλιβερή πρωτιά και στον τομέα αυτό…


Πάντως, η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα έχει μειωθεί μέχρι τώρα κατά 15%, ενώ στο χειρότερο σημείο της στην Αργεντινή είχε συρρικνωθεί κατά 24%, πράγμα που σημαίνει ότι οι Έλληνες για την ώρα «τρώνε» τις αποταμιεύσεις τους.


Διαλύουν το κράτος!


Η Ελλάδα υπό το καθεστώς του νέου Μνημονίου υστερεί από τη χρεοκοπημένη Αργεντινή σε έναν καθοριστικό παράγοντα: στη δυνατότητα χρησιμοποίησης του κράτους ως μοχλού οικονομικής ανόρθωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν συνειδητά τσακίσει το ελληνικό κράτος. Το εκμηδενίζουν μεθοδικά ως παράγοντα της οικονομίας, για να περάσουν μια πρωτοφανή για την Ευρώπη ιδιωτικοποίηση των πάντων.


Ας γίνουμε σαφέστεροι: Στο κατώτατο σημείο της χρεοκοπίας της η Αργεντινή μείωσε τις κρατικές δαπάνες μόλις κατά 7%. Αξιοποίησε το κράτος και τις δυνατότητές του, έστω και χρεοκοπημένου, και ορθοπόδησε γρήγορα. Στην Ελλάδα, όμως, οι κρατικές δαπάνες της εποχής του Μνημονίου μειώθηκαν κατά 34%. Ένα ποσοστό εφιαλτικό, που δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας για ανάκαμψη. Αν οι ιδιώτες φτωχαίνουν διαρκώς, το κράτος δεν δίνει λεφτά για έργα και τα δάνεια πηγαίνουν στις ξένες τράπεζες για τοκοχρεολύσια, πώς είναι δυνατόν να κινηθεί η οικονομία;


«Αν η λιτότητα εμποδίζει την ανάπτυξη και συνθλίβει τα φορολογικά έσοδα, το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα ωθηθεί ψηλότερα, απαιτώντας καινούριο γύρο σφιξίματος της ζώνης», έγραφαν οι αναλυτές του Reuters Άλαν Γουίτλι και Σκοτ Μπάρμπερ σε άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στους New York Times.


Μας λιώνουν με τους τόκους.


Δεν υπάρχει ελπίδα να δούμε τα ελλείμματα του προϋπολογισμού να μηδενίζονται, όσες θυσίες κι αν επιβληθούν στον ελληνικό λαό, όσες λεηλασίες κι αν γίνουν στα εισοδήματα όλων των Ελλήνων. Η εξήγηση αυτής της δυσοίωνης πρόβλεψης βρίσκεται στην όλο και πιο δυσβάστακτη υπερχρέωση της χώρας που μας επιβάλλουν οι ξένοι δανειστές και ταυτόχρονα δυνάστες.


Φέτος, για παράδειγμα, υποτίθεται ότι η Ελλάδα θα σημειώσει πρωτογενές πλεόνασμα 0,2% – θα έχει, δηλαδή, ελαφρώς περισσότερα έσοδα από έξοδα, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.


Αν τα πράγματα πάνε όπως έχουν σχεδιαστεί, στο τέλος του χρόνου δεν θα μιλάμε, όμως, για πλεόνασμα 0,2%, αλλά για… έλλειμμα 4,7%! Πώς εξηγείται αυτό το μυστήριο; Απλούστατα, η Ελλάδα πρέπει φέτος να πληρώσει τόκους που αντιστοιχούν στο 4,9% του ΑΕΠ της! Για να εμφανίσει, δηλαδή, τελικά πλεόνασμα 0,2%, θα έπρεπε να είχε πρωτογενές πλεόνασμα… 5,1%, πράγμα εντελώς αδύνατο για χώρα σε ύφεση.


Του χρόνου, μάλιστα, τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί οι τόκοι θα ανέλθουν στο 6,3% του ΑΕΠ – και, μάλιστα, το νούμερο αυτό προκύπτει θεωρώντας δεδομένο και το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες και δη σε ποσοστό 70%! Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τόκους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ως ποσοστό του ΑΕΠ!


Για να υπάρξουν πρωτογενή πλεο νάσματα της τάξης του 6% ή του 7%, για να υπερκαλυφθούν τα ελλείμματα που προκαλούν οι τόκοι, δεν πρέπει να μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα – να κλείσουν σχολεία και νοσοκομεία, να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιω τικοί, αστυνομικοί, να μην γίνεται κανένα δημόσιο έργο, να αφεθεί να ρημάξει ο τόπος. Ποτέ καμία χώρα της Ευρώπης δεν σημείωσε πρωτογενή πλεονάσματα τέτοιου ύψους, γιατί αυτό συνιστά έγκλημα εναντίον του πληθυσμού της.


«Μακροχρόνιος εφιάλτης»


Απέραντη μελαγχολία και οργή καταλαμβάνει όποιον Έλληνα συγκρίνει τη χώρα μας όχι με την Αργεντινή, αλλά με τις χώρες της Ευρωζώνης που είτε βρίσκονται υπό καθεστώς Μνημονίου είτε απειλούνται να περιέλθουν σε τέτοια κατάσταση. Τα στοιχεία είναι καταλυτικά.


Κατά 23% μειώθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, αλλά μόνο κατά 9% των Ιρλανδών και κατά 8% των Πορτογάλων! Ακόμη λιγότερο των Ισπανών και των Ιταλών – μόλις 4% και 6% αντιστοίχως.


Κατά 34% μειώθηκαν οι ελληνικές κρατικές δαπάνες. Μόνο 14% στην Ιρλανδία και 7% στην Πορτογαλία, μόλις 4% στην Ισπανία και 2% στην Ιταλία, η οποία, βεβαίως, βρίσκεται ακόμη στην αρχή του δρόμου που οδηγεί στον οικονομικό Γολγοθά.


Μόνο στην ανεργία τα πράγματα είναι άσχημα παντού: Ελλάδα 21%, Ιρλανδία 15%, Πορτογαλία 14%, Ισπανία 23% και Ιταλία 9%.


«Αυτοί θα λιώσουν τους Έλληνες για πάντα. Δεν υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Αν μπορούσες να πεις με μια λογική πιθανότητα ότι τα χειρότερα πέρασαν, τότε θα ήταν διαφορετικά. Δεν μπορείς, όμως, να το πεις αυτό. Οι Έλληνες θα ζήσουν ένα μακροχρόνιο εφιάλτη», τονίζει ο Μαρκ Βάισμπροτ, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Πολιτικών Ερευνών της Ουάσιγκτον.


Τελικά πόσοι είμαστε όλοι όσοι θέλουμε να σωθεί αυτή η χώρα.


Γράφει ο Economist
: Έχουμε χτυπηθεί ως λαός από την Τρόικα και την κυβέρνηση, όπως χτυπάει ο ψαράς το χταπόδι στο βράχο για να καθαρίσει από το μελάνι. Αναρωτιέμαι, όμως έχουμε βάλει μυαλό; Όταν βλέπουμε σε διάφορες συνδικαλιστικές εκλογές διάφορων σωματίων και συλλόγων, την παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση να βγαίνει πρώτη δύναμη, ψηφίζοντάς την εργαζόμενοι που τους έχουν πετσοκόψει το μισθό και που κινδυνεύουν σε λίγο καιρό να τους απολύσουν, αναρωτιέται κανείς αν αυτός ο λαός βρίσκεται σε αφασία. Και όταν οι άνεργοι έχουν φτάσει κοντά στο ενάμισι εκατομμύριο και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν έπρεπε όλα μαζί να πάρουν ούτε 5%, να συγκεντρώνουν όλα μαζί το 50 – 60% αναρωτιέται κανείς εάν αυτός ο λαός είναι ο ελληνικός; Και μου δημιουργήθηκε η απορία τελικά, πόσοι είμαστε όλοι όσοι θέλουμε να σωθεί αυτή η χώρα; Ας κάνουμε μια συγκέντρωση, όχι στο Σύνταγμα που από τα χημικά που έχουν πέσει, βλάπτει κάποιος την υγεία του μόνο που θα περάσει από εκεί, σε ένα ανοιχτό χώρο όπως είναι το αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου δεν θα μπορέσουν να δράσουν οι παρακρατικές ομάδες, μακριά από κομματικά και συνδικαλιστικά καπελώματα για να δούμε, υπάρχουν τελικά άνθρωποι που θέλουν να σωθεί αυτή η χώρα;

Σημείωση
: Το ασυγχώρητο έγκλημα της Ηγεσίας των Πολιτικών των δύο Κομμάτων Εξουσίας και της πλήρους Ανεπάρκειας των κομμάτων της Αριστεράς, στη διάρκεια των τελευταίων 37 χρόνων, είναι ότι επικαλέστηκαν το σατανικότερο τρόπο που υπάρχει στον Κόσμο για να Διαβρώσουν το Κύτταρο της Κοινωνίας που δεν είναι τίποτα άλλο από τον πανίσχυρο και ακατανίκητο «Ατομικισμό» της Μονάδας του Πολίτη, ή των Οργανωμένων Ομάδων των Πολιτών που Συσπειρώνονται αποκλειστικά λόγω κοινών οικονομικών Συμφερόντων. Το εξαγόρασαν, απλά, όχι μόνον να για να το εκμεταλλεύονται ασύστολα τσεπώνοντας τα δισεκατομμύρια του δημόσιου χρήματος και μοιράζοντας ψίχουλα με Δανεικά, πέρα από τον φυσιολογικό πλούτο της χώρας, αλλα για να εξασφαλίζουν μόνιμα τους απαιτούμενους ψήφους για να διατηρούνται στην εξουσία, αδιαφορώντας τελείως για τους υπόλοιπα 3/4 των Ελλήνων Πολιτών. Αντι΄να μας προστατεύσουν από το συγκεκριμένο «εχθρό», τον «Ατομικισμό» του Ανθρώπου, το χρησιμοποίησαν ενσυνείδητα για να μονιμοποιήσουν την Εξουσία για πάντα.

Σχετικές Αναρτήσεις :Comments:

There are 0 σχόλια for Μια μεγάλη περίληψη του Μνημονίου σε απλή γλώσσα για όλους. Συγκλονιστικά στοιχεία. Διαβάστε το όλο!

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν