Στα δικαστήρια ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Ορχομενού

| Ετικέτες | Posted On Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Λουκάς Υπερήφανος
Μετά την μήνυση κατά του δημάρχου κ. Κώστα Ξηρογιάννη, ήρθε και η δεύτερη μήνυση κατά του Αντιδημάρχου κ Λουκά Τριανταφύλλου, από τον πρώην δήμαρχο Ορχομενού κ. Λουκά Υπερήφανο. Η αιτιολογία αφορά συκοφαντική δυσφήμιση κατά την προεκλογική περίοδο και αιτείται το ποσό του 1.000.000 ευρώ(!!!) για ηθική βλάβη. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες. Εν αναμονή της εξέλιξης στο θέμα της συναυλίας του Πλούταρχου αφού όπως έχει δηλώσει ο κ. Ξηρογιάννης επιφυλάσσετε να απαντήσει με προσφυγή στα δικαστήρια αντίστοιχα για την υπόθεση . Στα υπόψιν ότι οι 3 φάκελοι που κατέθεσε ο πρώην ειδικός συνεργάτης του Δήμου κ. Πάνου βρίσκονται στα χέρια των νομικών συμβούλων του κ. Ξηρογιάννη και σε πιθανή περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παρατυπία θα ακολουθήσουν νέες μηνύσεις. 
orchomenos-news

Διαβάστε στη συνέχεια τη σχετική δήλωση που είχε κάνει ο Λ. Υπερήφανος ... 
 

Σχετικά με δημοσίευμα του εντύπου «τα Νέα του Ορχομενού» που κυκλοφόρησε προεκλογικά στον Ορχομενό, και για την αποκατάσταση της αλήθειας, απευθυνόμενος στο σύνολο των δημοτών μας και όχι στον εκδότη και τους συνεργάτες του οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια, επισημαίνω τα εξής:
 
1.  Στην 1η σελίδα του εντύπου δημοσιεύεται έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει μηνιαίο έλλειμα 28.204,98 €.

Ποια είναι η αλήθεια:
Με την έναρξη του 2010 βλέποντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση που έρχεται για την χώρα και πριν ανακοινωθούν τα όποια μέτρα περικοπών από την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου προσπάθησαν να μεταφέρουν αυτές τις οικονομικές δυσκολίες του κράτους στον προϋπολογισμό του Δήμου προκειμένου έγκαιρα να παρθούν μέτρα περιστολής δαπανών και να ισοσκελιστούν τα έσοδα του Δήμου από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ εξουσία  με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών προς του πολίτες του Δήμου Ορχομενού.

Το έγγραφο που δημοσιεύεται είναι ένα εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο των οικονομικών υπηρεσιών προκειμένου να συζητηθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προσαρμογή των εξόδων του Δήμου με βάση τα έσοδα πριν ακόμα ανακοινωθούν επίσημα οι περικοπές.

Έτσι λοιπόν ο Δήμος κάνοντας έναν προϋπολογισμό εσόδων με ενδεικτική περικοπή επιχορηγήσεων στο 10% σε σχέση με το 2009 διαπιστώνει ότι ΘΑ28.204,98 ευρώ. υπάρχει ένα μηνιαίο έλλειμμα της τάξης των
Έχοντας υπόψη το προβλεπόμενο ποσό αυτό του μηνιαίου ελλείμματος οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν στην περιστολή των δαπανών εκείνων που ήτανε απαραίτητο προκειμένου το μηνιαίο ισοζύγιο εσόδων- εξόδων να είναι ισοσκελισμένο .

Να σημειωθεί ότι η περικοπή των επιχορηγήσεων της κεντρικής εξουσίας προς τους Ο.Τ.Α. οριστικοποιήθηκε τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2010 όπου η μηνιαία επιχορήγηση από 186.396,45 € διαμορφώθηκε στα 148.213,07 ευρώ και η περικοπή σε σχέση με το 2009 ανήλθε στο 20,48%. Αν η περικοπή ήταν 10% όπως είχε προϋπολογίσει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου (σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση) και μετά την περιστολή δαπανών  θα υπήρχε πλεόνασμα 14.266,5 € κάθε μήνα.

Σήμερα λόγω της αυξημένης περικοπής και ενώ η τακτική επιχορήγηση είναι 148.213,07 €, τα μηνιαία έξοδα είναι 153.490,35 €. Δηλαδή μηνιαίο έλλειμα 5.277,27 €. Σύμφωνα βέβαια με την κυβερνητική διαβεβαίωση το οποιοδήποτε παρακρατηθέν ποσό πάνω από 10% θα επιστραφεί. Δηλαδή αφού πραγματοποιηθεί η κυβερνητική αυτή εξαγγελία και πάλι το αποτέλεσμα του Δήμου θα είναι θετικό.

2. Στην 4η σελίδα του ίδιου εντύπου δημοσιεύεται βεβαίωση παραλαβής από τον προηγούμενο δήμαρχο κ. Γκιζίμη στην οποία φαίνεται ότι το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002 ήταν 447.635,64 €. 

Στη συνέχεια με διάφορους υπολογισμούς, που μόνο ο εκδότης του εντύπου αντιλαμβάνεται, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ο επόμενος δήμαρχος θα παραλάβει μόνο χρέη.

Ποια είναι η αλήθεια: 
Αν σήμερα ο δήμαρχος Ορχομενού έκανε ανάλογη παράδοση, το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο του Δήμου Ορχομενού κατά την 29 Οκτωβρίου 2010 είναι   1.448.997,06 ευρώ.

Και επειδή δεν θέλω να σας μπερδέψω με λογιστικά και μου αρέσουν οι ξεκάθαρες κουβέντες ακολουθεί, η αντίστοιχη με την δημοσιευθείσα, βεβαίωση των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο δήμος ελέγχεται σε ετήσια βάση από ορκωτό ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρίας Σώμα Ορκωτών Λογιστών Α.Ε. και συντάσσεται κάθε χρόνο ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ όπου εκεί αναγράφονται αναλυτικά όλα τα οικονομικά στοιχεία του δήμου για την ελεγχθείσα χρήση.

Οι εκθέσεις αυτές ελέγχου τίθενται στην διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που διενεργείται κατ’ έτος και ουδέποτε έως σήμερα έχει αναγραφεί κάποια παράληψη ή ανακρίβεια  στα οικονομικά στοιχεία του δήμου.

Στην χρήση 2008 ο Δήμος παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 68.437,59 ευρώ με βάση τον εγκεκριμένο ισολογισμό, ενώ για την χρήση 2009  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή και εκκρεμεί η διαδικασίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου που λόγω των εκλογών υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.

Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό του 2009 ο οποίος έχει συνταχθεί και θα εισαχθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου το πλεόνασμα του Δήμου ανέρχεται στο ύψος των 241.774,69 ευρώ.

Και ενώ θα έπρεπε να μας συγχαρούν για το θετικό αποτέλεσμα, κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι, και όλοι παραδέχονται πως ο Δήμος Ορχομενού είναι ο πλέον οικονομικά υγιής στο Νομό Βοιωτίας, αντιστρέφουν τα πάντα, κάνουν το άσπρο μαύρο. Αυτό για το οποίο μας κατηγορούν είναι το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Τα συμπεράσματα δικά σας.

3.  Στην 5η σελίδα του προαναφερόμενου εντύπου δημοσιεύεται πίνακας όπου φαίνονται οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου Ορχομενού.

Ποια είναι η αλήθεια:
Ο δήμος αποστέλλει σε μηνιαία βάση οικονομικά στοιχεία στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  στα πλαίσια ενημέρωσης των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αυτού.

Σύμφωνα με το ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 μηνός Σεπτεμβρίου που απεστάλλει στις 27-10-2010 στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, προκύπτει ότι το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.919.037 ευρώ το οποίο είναι ρυθμισμένο σε μηνιαίες δόσεις προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ χωρίς να υπάρχει έως σήμερα ληξιπρόθεσμη οφειλή.

Πρέπει να επισημάνω πως 850.000 ευρώ περίπου ήταν δάνειο που είχε πάρει η προηγούμενη δημοτική αρχή για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ όπως φαίνεται και από το δημοσίευμα το δάνειο που πήραμε εμείς (750.000 ευρώ περίπου) ήταν στην αρχή της θητείας μου που σημαίνει πως κι αυτό ήταν για υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί πριν αναλάβουμε εμείς.

Στο δημοσίευμα τα δάνεια υπολογίζονται στα έσοδα χωρίς όμως να υπολογίζονται στις υποχρεώσεις του Δήμου. Δηλαδή το οποιοδήποτε δάνειο δεν χρειάζεται αποπληρωμή;

4.  Στην 5η σελίδα δημοσιεύεται κι ένα άλλο «λαβράκι» κατά την έκφρασή του.

Η συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου παρουσίασε ζημία 2.662 ευρώ.
Ποια είναι η αλήθεια:
Το έγγραφο που δημοσιεύεται είναι αυτό που δόθηκε στον κ. Ξηρογιάννη μετά από επιμονή των υπευθύνων διοργάνωσης να γίνει έλεγχος και από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να μην υπάρχει καμμιά αμφιβολία για την οικονομική διαχείριση. Όπως φαίνεται στο κάτω μέρος του εγγράφου το μεγαλύτερο ποσό εξόδων ήταν η χρέωση της παραγωγής με ποσό 49.961 € ενώ η αρχική συμφωνία ήταν 25.000 €.

Το ποσό φυσικά θεωρήθηκε υπερβολικό και μετά από παρέμβαση τόσο δική μου όσο και του Γιάννη Πλούταρχου καταλήξαμε στο ποσό των 30.000 €.

Συμπέρασμα: Η συναυλία είχε κέρδος 17.299 €.

Ο απολογισμός που δημοσιεύεται δόθηκε πριν την τελική συμφωνία.
Έγινε όμως ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και υπάρχει καταγραφή στα πρακτικά.

Τι σημαίνει αυτό; Όποιος έδωσε για δημοσίευση τα συγκεκριμμένα στοιχεία γνώριζε την αλήθεια αλλά σκόπιμα την απέκρυψε.
Όλα τα παραπάνω δημοσιεύματα αποτελούν τμήμα μιας πρωτόγνωρης για προεκλογική εποχή στο Δήμο μας, εκστρατείας κατασυκοφάντησης και λασπολογίας. Αυτό που περιμένει ο δημότης είναι να ακούσει το πρόγραμμα των συνδυασμών για να κρίνει και να αποφασίσει. Μέχρι σήμερα όμως κάποιοι τον παρασύρουν μόνο σε ένα παραλήρημα ψευδών. Έχω μείνει κατάπληκτος, όπως και οι περισσότεροι από εσάς, μέχρι που μπορεί να φτάσει ο κατήφορος κάποιων προκειμένου να ανέλθουν ή να επανέλθουν στην Δημαρχιακή αρχή. Η επιθυμία τους είναι θεμιτή αλλά ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα που χρησιμοποιούν. Από την αρχή της προεκλογικής περιόδου δεν ακολούθησα την δική τους τακτική, την ίδια παρότρυνση έκανα και προς όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού μας. Σκοπός είναι να ενώσουμε και όχι να διαιρέσουμε. Και μετά τις εκλογές θα ζούμε εδώ όλοι μαζί και δεν πρέπει να έχουμε ενοχές για την συμπεριφορά μας.
Όμως υπάρχουν και όρια.

Τα αποδιδόμενα σε βάρος μου, από τον υποψήφιο Δήμαρχο Ορχομενού κ. Ξηρογιάννη Κωνσταντίνο, αναφορικά με όλα τα ψέματα που διαδίδει και ειδικότερα σχετικά με την μελέτη των 500.000 ευρώ που αφορά το αποχετευτικό δίκτυο Ορχομενού, είναι ψευδή, συκοφαντικά και ανυπόστατα καθόσον κύριο στόχο έχουν την σπίλωσή μου ως Δημάρχου και ατόμου καθώς και την πολιτική μου εξόντωση, αφού ο κ. Ξηρογιάννης γνωρίζει πάρα πολύ καλά (ως μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου) ότι για το εν λόγο έργο η μελέτη συντάχθηκε από το Δήμο Ορχομενού σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ, οπότε οι δημότες επωφελήθηκαν την σχετική δαπάνη. Δηλαδή με απλά λόγια ο Δήμος δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ. Και γι’  αυτό με κατηγορούν.

Για την διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μου θα προσφύγω δικαστικώς.
Ως Δήμαρχος Ορχομενού υπηρέτησα με πλήρη διαφάνεια τον Δήμο, τούτο έχουν διαπιστώσει και Ορκωτοί Λογιστές και είμαι στην απόλυτη διάθεση κάθε ελέγχου από κάθε αρχή.

Ο Δήμαρχος Ορχομενού
Λουκάς Υπερήφανος

siriosfm.gr

Σχετικές Αναρτήσεις :Comments:

There are 0 σχόλια for Στα δικαστήρια ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Ορχομενού

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν