Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Φυσικού Αερίου στην περιοχή ευθύνης του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Τ.Ε.Ε.

| Ετικέτες , | Posted On Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Αναγνώστης μας έστειλε προς δημοσίευση την επιστολή που είχε στείλει ο πρόεδρος του ΤΕΕ-Τμήμα Ανατολικής Στερεάς κ. Στ. Ζαχαρόπουλος, στον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννη στις 6 Μαϊου 2009. Θέμα της επιστολής:"Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Φυσικού Αερίου στην περιοχή ευθύνης του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Τ.Ε.Ε."

Διαβάστε στη συνέχεια την επιστολή...


ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ
Τηλ. 22310-31181,2 Fax 22310-27026


Aριθμ. Πρωτ. 1021                                                              Λαμία  6 – 5 – 2009

ΠΡΟΣ

 Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ
       κ. Σταύρο Καλογιάννη

  Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης
     κ. Κων. Μουσουρούλη
3.  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
      Γραφείο Προέδρου κ. Γιάννη Αλαβάνου
4.   Ν.Α. Βοιωτίας
      Γραφείο Νομάρχη κ. Κλ. Περγαντά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ν.Ε. του Τ.Ε.Ε. Νομού Βοιωτίας
Περιφερειακά Τμήματα Τ.Ε.Ε.
Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε.
Μ.Μ.Ε. 

ΘΕΜΑ: Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Φυσικού Αερίου στην περιοχή ευθύνης του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Τ.Ε.Ε.  

Στην περιοχή της Ανατολικής Στερεάς και ιδιαίτερα στη Βοιωτία, διαπιστώνεται ότι μέσα σε λίγα χρόνια λειτουργούν τέσσερις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με χρήση Φυσικού Αερίου και μπορούν να κατασκευασθούν -σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρ.Α.Ε.- άλλες επτά. Οι μονάδες χωροθετούνται διάσπαρτα, χωρίς κανένα σχέδιο οργανωμένης υποδοχής, με αποτέλεσμα οι επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις -περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές- που σχετίζονται με τη δραστηριότητα, να είναι εύλογες. 

Παράλληλα, η υπερβολική συγκέντρωση των μονάδων σε μια μικρή γεωγραφική ενότητα, είναι προφανές ότι εγείρει θέματα ευταξίας, κυρίως ως προς τις ανάγκες για την ισόρροπη κατανομή της δραστηριότητας στην Περιφέρεια της Χώρας.  

Οι επιπτώσεις, είναι δυνατό να αφορούν αλλαγές στο μικροκλίμα ή επίσης ριζικές αλλαγές στη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα των περιοχών, στις οποίες οι μονάδες γεωγραφικά αναφέρονται (περιοχές γεωργικής γης με υψηλή παραγωγικότητα, παραλιακές εκτάσεις ή θέσεις με διάφορες άλλες προτεραιότητες). 

Οι απόψεις των επιστημόνων και ειδικότερα οι εκθέσεις του ΕΛΚΕΘΕ για τη λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων στον Κορινθιακό κόλπο, εκ των πραγμάτων, προβληματίζουν. Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και οι επιπτώσεις στους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπουν να αντιμετωπίζονται τα θέματα των χωροθετήσεων μόνο με τους όρους, που σήμερα μπορεί να συνοδεύουν τις εγκρίσεις. Ο προβληματισμός που αναπτύσσεται για τη μονάδα στην περιοχή του Δήμου Χαιρώνειας, είναι παράδειγμα χαρακτηριστικό.

Μέσα από τη χωρίς προτεραιότητες ισχύουσα κατάσταση, ο Νομός της Βοιωτίας θα καταλήξει να γίνει υποδοχέας των δράσεων για την ενεργειακή υποστήριξη της γειτονικής Αττικής, με όρους εφάμιλλους -ίσως και χειρότερους- από αυτούς που έχει «αναπτυχθεί» βιομηχανικά η ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου. 

Στα πλαίσια αυτά, είναι φανερό ότι σε σχέση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, επίκαιρα προέχει να διαμορφωθούν από την Πολιτεία μας οι όροι για την αποδοτική χωροταξική κατανομή της. Απαιτείται σχεδιασμός, που θα οριοθετεί τα ζητήματα έναντι του φάσματος των απαιτήσεων και ειδικότερα θα διασφαλίζει απέναντι σε όλες τις ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών μας. Από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. / Τμ. Αν. Στερεάς, εκφράζεται η άποψη ότι η Πολιτεία και οι αρμόδιοι, θα πρέπει το συντομότερο να ανταποκριθούν στις περιστάσεις, ώστε να δρομολογηθούν τα δέοντα για την ικανοποίηση της προαναφερόμενης αδήριτης ανάγκης. 

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η συνδρομή του Τ.Ε.Ε. στην παραπάνω κατεύθυνση θα είχε ιδιαίτερη αξία, κυρίως μέσα από τις διαγνωσμένες απαιτήσεις στο πλαίσιο διοργάνωσης του Πανελλήνιου Συνεδρίου για την ενέργεια. Ο σχεδιασμός για την αποδοτική χωροταξική κατανομή της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι θέμα που θα μπορούσε να συζητηθεί, για παράδειγμα, σε προσυνεδριακή εκδήλωση του Τ.Ε.Ε. στο Νομό Βοιωτίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η υποστήριξη από το Τ.Ε.Ε. των προαναφερόμενων απόψεων του Τμήματος αλλά και η αποτελεσματική προαγωγή τους, κρίνεται για ευνόητους λόγους ως προτεραιότητα, που επίκαιρα δεν μπορεί να παραγνωρίζεται.   

Ο Πρόεδρος
Στέλιος  Ζαχαρόπουλος

Σχετικές Αναρτήσεις :Comments:

There are 0 σχόλια for Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Φυσικού Αερίου στην περιοχή ευθύνης του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Τ.Ε.Ε.

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν