ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΜΕΤΡΑ ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

| Ετικέτες , , | Posted On Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την επείγουσα εισαγωγή μηχανισμών για την αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών και της κερδοσκοπίας στον κτηνοτροφικό κλάδο της ΕΕ, καθώς οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μία σημαντική κρίση η οποία οφείλεται και στο αυξανόμενο κόστος των ζωοτροφών, ιδίως των δημητριακών. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της παραγωγής κρέατος στην ΕΕ.

Τα υψηλά κόστη παραγωγής (καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές), ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις τρίτες χώρες, οι χαμηλές τιμές στις οποίες πωλούν οι παραγωγοί και το υψηλό κόστος συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε σχέση με το περιβάλλον, τη διατροφική ασφάλεια και την καλή διαβίωση των ζώων, θέτουν σε κίνδυνο τον κτηνοτροφικό κλάδο της ΕΕ. Το ΕΚ υιοθέτησε την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου, με ανάταση χειρός ψήφισμα με σειρά προτάσεων για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης... 

Καταπολέμηση της κερδοσκοπίας

Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή να δημιουργήσει αποδοτικούς και ευέλικτους μηχανισμούς αγοράς προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος της ανόδου των τιμών, εφαρμόζοντας παράλληλα ένα δίχτυ προστασίας για όλους τους τομείς των δημητριακών. Ζήτησαν, ακόμη, από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα υφιστάμενα εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η κρίση στον τομέα του χοίρειου κρέατος και στους άλλους τομείς της κτηνοτροφίας.

Για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στην ευρωπαϊκή αλλά και στις διεθνείς αγορές, το ΕΚ ζητά, μέσω του ψηφίσματος του, από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα (Financial Instruments Directive).

Εισαγωγές και γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

Οι αγρότες του ευρωπαϊκού κτηνοτροφικού κλάδου είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αυστηρές προδιαγραφές σε σχέση με την ποιότητα και το περιβάλλον. Για αυτόν ακριβώς το λόγο οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι και το κρέας που εισάγεται από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ πληροί τις ίδιες προδιαγραφές, ιδίως σε ότι αφορά τη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Ειδικότερα, στο ψήφισμα υπογραμμίζεται η ανάγκη διασφάλισης των ευρωπαϊκών συμφερόντων κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών, όπως οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τα κράτη της Κοινής αγοράς του νότιου τμήματος της Λατινικής Αμερικής (Mercosur).

Σε σχέση με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να παράσχει νομοθετικές εγγυήσεις για τις εισαγωγές σόγιας και αραβοσίτου από τρίτες χώρες, εισάγοντας παράλληλα ένα "ρεαλιστικό όριο" στην παρουσία εκείνων των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων τα οποία δεν έχουν λάβει ακόμη έγκριση από την ΕΕ.

Νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική: χρειάζεται επαρκής χρηματοδότηση

Στα πλαίσια της τρέχουσας αναθεώρησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, οι ευρωβουλευτές θέλουν να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για τον γεωργικό κλάδο και δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες, μέσω και της ενίσχυσης των αγροτικών συνεταιρισμών ώστε να μπορούν αυτοί με τη σειρά τους να διαπραγματεύονται καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα αποφάσισε να αποδεσμεύσει, έως το τέλος Νοεμβρίου, αποθέματα δημητριακών ύψους 2,8 εκατ. τόνων, προκειμένου να εξομαλύνει τις πιέσεις που ασκούνται στις τιμές των ζωοτροφών.

europahellas.blogspot.com

Σχετικές Αναρτήσεις :Comments:

There are 0 σχόλια for ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΜΕΤΡΑ ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν